- Правилник о употреби печата и штамбиља (бр. 851/1 од 09.03.2022.) (PDF)