- Правилник о трошковима репрезентације, угоститељских услуга, рекламе и пропаганде у КЈП Извор Петровац на Млави (бр. 786/1 од 07.03.2022.) (PDF)