gradsko zelenilo 4СКВЕР КОД “ГОРЊЕ ВАГЕ“

Сквер се налази на раскрсници Улица српских владара и Народног фронта. Његова површина није велика – око 1200 м2, међутим , представља значајан елеменат у систему зелених површина града. То произилази из самог положаја сквера у граду. Наиме, главни дрворед у Петровцу налази се у Улици српских владара, тако да је сквер директно повезан са њим. Такође овај мали сквер представља једину зелену оазу у овом делу града, где је граддња веома густа, и где је застртост вештачким подлогама широко заступљена. Ове године започето је са његовом реконструкцијом.

ТРГ У ЦЕНТРУ ГРАДА

То је једини трг у граду, а налази се на главној градској раскрсници пешачке Улице Бата Булић и Улице српских владара.Овај трг је површине 2000 м2. Избор врста је такав да би у зимском периоду доминирало зеленило. Засађени су атлански кедар (Cedrus atlantica), пачемпрес ( Chamaeciparis lawsonianna) и ватрени трн (Pyracantha cocinea). Травне површине се добро одржавају, а у летњем периоду трг красе и леје са сезонским цвећем . Ове године је засађено око 1.500 комада сезонског цвећа.
Центар града - петровац на млави

ЗЕЛЕНИ ПОЈАС У УЛИЦИ “8. ОКТОБАР“

Подигнут је 1981. године, у почетку замишљен као спомен дрворед – 88 смрча (Пицеа еxцелса) и исто толико туја ( Thuja orijentalis). Издвојене су и травне траке, са обе стране улице, ширине 3 м. Касније је засађено по неколико бреза (Betula verrucosa), чемпреса (Cupresus arizonica) и јасена (Fraksinus excslsior). Појас је дугачак око 400м. Постоји и предлог да се зелени појас продужи до раскрснице за В.Плану ( још 400 м), чиме би се још више дао значај овој улици.

Улица 8. октобра Петровац

ДРВОРЕД У УЛИЦИ СРПСКИХ ВЛАДАРА

Засађен је у централној градској улици која дели Петровац на две приближно једнаке зоне, како по површини, тако и по броју становника. Овај дрворед представља најзначајнији елеменат линијског зеленила у склопу система зелених површина у Петровцу. Укупан број стабала износи око 400 комада. Све врсте су лишћарске, а преовлађује платан (Platanus acerifolia), пајавац (Acer negundo), јавор (Acer pseudoplatanus), каталпа ( Catalpa bignonioides) и кестен (Aeskulus hippokastanum). Значај дрвореда , који је дуг 1.500 м је вишеструк Поред тога што ублажава буку, температурне екстреме,повећава релативну влажност ваздуха, апсорбује честице издувних гасова аутомобила, овај дрворед, захваљујући правцу пружања југоисток – северозапад, представља правац циркулисања свежег ваздуха за време дувања југоисточног ветра, што изузетно благотворно утиче на директну замену загађеног градског ваздуха свежим, из правца Хомољских планина.