Обавештавамо кориснике К.Ј.П. „ИЗВОР“ – Петровац на Млави да БЛАГАЈНА предузећа почиње са радом од 28.04.2020.г у периоду од 7 до 14 часова.