- Правилник о повреди радних обавеза и материјалној одговорности запослених у КЈП Извор Петровац на Млави (бр 1779 од 01.06.2022.) (PDF)