groblje povacНа удаљености од 3 – 4 километра од центра града, налазе се два гробља сеоског типа, без капеле ,“Свине” и “Караула” која су стара око два века.
Капела је саграђена пре пар година на излазу из града. У оквиру капеле ради продавница погребне опреме. Урађен је урбанистички пројект за изградњу новог гробља на новој локацији.

Гробље “Свине” заузима површину преко 2 хектара, а “ Караула” нешто више од 3 хектара. Гробља се одржавају тако што се годишље обави 6 – 7 кошења, редовна орезивања, чишћења и пражњења постојећих контејнера. КЈП “Извор” издаје у закуп гробна места на 10 година, а обнова закупа може се вршити и на годишњем нивоу.

Цена закупа и одржавања гробног места на 10 година износи 8.640,00 дин. са порезом, док обнова закупа на годину дана износи 864,00 дин.

Приликом закупа места потписује се уговор о закупу и одржавању гробних места. Поред тога КЈП “Извор” обавља комплетне погребне услуге.

 

КЈП Извор у палету својих услуга укључује и све врсте погребних услуга:

1. Ископ, затрпавање и уређење гроба
2. Доплата за зидање (без материјала)
3. Сахрањивање у гробницу без ископа
4. Превоз посмртних остатака до гробља без поворке
5. Превоз посмртних остатака до гробља са поворком
6. Ручно изношење до возила са превозом до капеле
7. Убацивање покојника у сандук
8. Спуштање покојника са спрата по једном спрату
9. Коришћење сале за парастос
10. Коришћење хладњаче по једном сату
11. Чекање возила на захтев странке по сату
12. Сахрањивање у гробницу – ископ улаза
13. Преузимање покојника из болнице, на ужој територији града
14. Превоз посмртних остатака на територији града са места удеса до болнице - паушално
15. Паковање леша у сандук после дужег стајања или обдукције
16. Паковање леша у сандук после дужег стајања у води, стану и сл.
17. Есхумација посмртних остатака
18. Израда усека, гробнице по налогу наручиоца
19. Закуп гробног места на 10 година
20. Облачење покојника на захтев странке
21. Накнада за одржавање гробног места за 10 година
22. Продужење закупа гробног места за годину дана
23. Продужење одржавања гробног места за годину дана
24. Превоз посмртних остатака до 100 км
25. Превоз посмртних остатака преко 100 км
26. Превоз посмртних остатака из иностранства посебно се уговара

logo izvor petrovac na mlavi

 gradska cistoca 01

zelenilo 01

gradska cistoca 1

izvoriste setonje 4

izvoriste setonje 1

gradsko zelenilo 6

park 01

izvoriste zdrelo 01

reka vitovnica

manifestacija petrovacnamlavi

reka vitovnica petrovac na mlavi

odrzavanje parka petrovac na mlavi

park 02

odrzavanje parka 01