kanalizacijaКанализациони систем Петровца на Млави

Град Петровац има изграђену примарну и секундарну канализациону мрежу дужине 29 километара којом је обухваћено око 80% домаћинства.
КЈП '' Извор'' располаже техничком документацијом на нивоу главног пројекта, којом је обрађено пречишћавање отпадних вода града Петровца на Млави (''Хидросанитас'',1978., Београд).

Међутим, пошто је ова документација доста стара и у међувремену су битно промењени прописи, који регулишу ову област урађена је нова техничка документација у смислу дораде постојеће, а према новопостављеним водопривредним условима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 325-05-1094/92-07 од 16.10.1992. године.
Отпочета је изградња постројења за пречишћавање отпадних вода и до сада је изграђено само постројење за механичко пречишћавање. Наставак реализације ове инвестиције зависи од обезбеђења финансијских средстава.

Канализациона мрежа не постоји у сеоским насељима и ни у једном насељу нису испитане техничке могућности за њену изградњу.
Отпадне воде на територији Петровца на Млави контролише завод за јавно здравље из Пожаревца на сваких 10 дана.

logo izvor petrovac na mlavi

 gradska cistoca 01

zelenilo 01

gradska cistoca 1

izvoriste setonje 4

izvoriste setonje 1

gradsko zelenilo 6

park 01

izvoriste zdrelo 01

reka vitovnica

manifestacija petrovacnamlavi

reka vitovnica petrovac na mlavi

odrzavanje parka petrovac na mlavi

park 02

odrzavanje parka 01