procenarizika

Sistem o bezbednosti i zdravlju na radu u Srbiji

Oblast bezbednosti i zdravlja na radu je uređena čitavim nizom zakona i propisa koji precizno regulišu prava i obaveze svih faktora sistema. Centralno mesto zauzima Zakon o bezbednosti i zdravlja na radu iz 2005. godine koji je u potpunosti usaglašen sa svim direktivama, zahtevima i preporukama Evropske unije, kao i brojnim konvencijama Međunarodne organizacije Rada. Ovaj zakon je doneo čitav niz novosti vezanih za način organizovanja i uređivanja oblasti BZR.

logo izvor petrovac na mlavi

 gradska cistoca 01

zelenilo 01

gradska cistoca 1

izvoriste setonje 4

izvoriste setonje 1

gradsko zelenilo 6

park 01

izvoriste zdrelo 01

reka vitovnica

manifestacija petrovacnamlavi

reka vitovnica petrovac na mlavi

odrzavanje parka petrovac na mlavi

park 02

odrzavanje parka 01